การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานที่หรือที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้งานเลือกสถานที่หรือที่อยู่ สำหรับจัดส่งสินค้า

กรณีที่อยู่ไม่มีให้เลือก ผู้ใช้งานสามารถคลิก เพิ่มที่อยู่ใหม่ เพื่อเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าครั้งนั้น

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ถัดไป เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป (วิธีการชำระเงิน)