วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้งาน เลือก สินค้าที่ต้องการชำระเงิน เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิก "เริ่มชำระเงิน" หากผู้ใช้งานมีส่วนลด ผู้ใช้งานสามารถใช้ส่วนลดได้ในหน้านี้

 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้งานคลิก "เริ่มชำระเงิน" แล้ว ผู้ใช้งานเลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าในครั้งนั้น

ขั้นตอนที่ 3 คลิกปุ่ม ถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก วิธีการชำระเงินที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 คลิกปุ่ม "สั่งสินค้า" เพื่อทำการชำระเงิน และได้รหัสการสั่งซื้อสินค้า